MIESZKANIE, KRAKĂ“W

powierzchnia strefa dzienna: 17,5m2

projekt: 2014


Copyright Aleksandra Stabrawa