Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Strony internetowej Stabrawa.pl, Blog.stabrawa.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) stron http://stabrawa.pl oraz http://blog.stabrawa.pl zwane dalej Stronami Internetowymi, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych na Stronach Internetowych. Określa także  rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkownika.

§1 

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Stabrawa.pl Aleksandra Stabrawa – Zaczyńska, ul. Heleny Modrzejewskiej 14, 32-700 Bochnia, NIP 868 170 90 62. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: aleksandra@stabrawa.pl
 2. Strony Internetowe – serwis dostępny pod adresem stron http://stabrawa.pl oraz http://blog.stabrawa.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Stron Internetowych.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza dostępnego na Stronie internetowej, w szczególności formularza przy korzystaniu z zasobu banku zdjęć i formularza zapisu na newsletter. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

2. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu, są przetwarzane w celu korzystania z banku zdjęć oraz przesyłania Użytkownikowi newslettera.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną

7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.7, w tym w szczególności :

 • prawo dostępu do danych
 • prawo do poprawienia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do przenoszenia danych

§ 3

Gromadzone informacje

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Stron internetowych automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz system Google Analytics, a także mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.

3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP 852 21 03 252, Regon 811158242 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite

8. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 4

Cel wykorzystania danych

1. Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 • monitorowania stanu sesji,
 • dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika lub analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 • realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji zamówień złożonych w Sklepie)
 • a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały.

2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: aleksandra@stabrawa.pl

Na tej stronie wykorzystujemy cookie. Aby kontynuować użytkowanie strony (treść poprawnie się wyświetli po akceptacji), zaakceptuj politykę prywatności. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close